BELLE BGN+ 60 WIBRATOR WGŁĘBNY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

BUDOWA

Informacje

Średnica buławy - 58 mm Długość głowicy - 380 mm Siła odśrodkowa - 5165 N to monografia stanowiąca próbę kompleksowego ujęcia i uporządkowania istotnych zagadnień dotyczących informacji i informatyki na gruncie prawa administracyjnego, która może okazać się cennym wkładem we współczesne prawo administracyjne zważywszy, iż jest to najprawdopodobniej...