Wezwani do miłosierdzia. Uczynki miłosierne

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich.Franciszek, Misericordiae vultusOgłaszając Rok Miłosierdzia, Ojciec święty wzywa wierzących do utkwienia wzroku w miłosierdziu...