Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

E-książki

Informacje

Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń wieku dziecięcego przygotował kompendium wiedzy dotyczące postępowania w środowisku szkolnym z dziećmi doświadczającymi zaburzeń:- depresyjnych (a także myśli i tendencji... Detektor Rod Eye Basic, Zasilanie bateriami alkalicznymi, Dokładność ± 1,5 mm przy 30 m